Mi is az a kiköltözési nyilatkozat?

A lakások, üzlethelyiségek és egyéb kereskedelmi célú ingatlanok bérbeadása során sajnos sok esetben fordul elő, hogy a bérlő a szerződés megszűnését követően nem hajlandó kiköltözni a bérleményből. A közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat jelentősége többek között az, hogy a közokirat közvetlenül végrehajtható, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulniuk és hosszú éveken keresztül pereskedniük. A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis a végrehajtó közvetlenül és peres eljárás nélkül, hatósági közreműködéssel kényszeríti ki a kiköltözést. Amennyiben tehát a bérbeadó megindítja a végrehajtást, úgy a közokirat alapján a végrehajtó ki is költözteti a jogosulatlan, jogcím nélküli lakáshasználót az ingatlanból - akár rendőrségi közreműködéssel.


Közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat elkészítésére tehát általában ingatlanok bérbeadása kapcsán kerül sor. A kiköltözési nyilatkozat egy olyan egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az ügyfél arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy a bérlő az ingatlant elhagyja és az általa bérelt ingatlanból kiköltözik, a bérlemény birtokát pedig a bérbeadónak visszaszolgáltatja. Kiköltözési nyilatkozatot olyan más jogügyletek - elsősorban adásvételi szerződések - vonatkozásában is lehet készíteni, amely jogügyleteknél fontos szempont az ingatlan birtokának szerződésszerű átadása. A kiköltözési nyilatkozatot megelőzően a feleknek alá kell írniuk egy bérleti vagy más jogügyletet tartalmazó szerződést, amely szerződést a felek készítenek el. A már aláírt bérleti- vagy más szerződés alapján csak a bérlő, illetve a szerződés kötelezettje tesz kiköltözési nyilatkozatot a közjegyző előtt.


Amennyiben a bérbeadó, vagy a jogosult célja nemcsak a bérlő, illetve a kötelezett kiköltöztetése az ingatlanból, hanem az esetleges hátralékos bérleti díj és egyéb költségek behajtása is, úgy célszerű az egész bérleti szerződést, vagy egyéb jogügyletet teljes terjedelmében közjegyzői okiratba foglalni. 

A kiköltözési nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:
- a nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
- cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
- az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a kiköltözési nyilatkozatot teszi (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés stb.).

   


Vissza