Lakcímbejelentés

A közhiedelemmel ellentétben állandó és ideiglenes lakcím már nincs,  a jogszabály lakó és tartózkodási hely között tesz különbséget.


Lakóhely: (korábban állandó lakcím) annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, amelyet a polgár életvitelszerűen használ- függetlenül attól, hogy sajt tulajdonú, vagy bérelt ingatlanról van szó.
Tartózkodási hely: (korábban ideiglenes lakcím) annak a lakásnak a címe, ahol a polgár- lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül- három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A tartózkodási hely nem jár semmilyen tulajdonjoggal, van lejárati ideje.
Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amely kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség

  • Minden állampolgárnak azt a címet kell bejelentenie a hatóságnak, ahol valójában tartózkodik, a szállásadónak pedig kötelezettsége, hogy a lakó számára lehetővé tegye a lakcím bejelentését.
  • Kell- e a lakás tulajdonosának a hozzájárulása a bejelentéshez? A hozzájárulására nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcím bejelentő lappal együtt kell az okmányirodába benyújtani.
  • Általános tapasztalat szerint sok tulajdonos azért nem járul hozzá a bérlőjének a lakásba való bejelentkezéshez, mert attól tart, hogy emiatt a későbbiekben nem fogja tudni őt eltávolítani. A kettő között azonban nincs összefüggés, a lakcímbejelentés ténye ugyanis önmagában vagyoni jogot nem keletkeztet. A lakó, aki korábban bejelentkezett a lakásba és már lejárt a bérleti szerződés, akkor a tulajdonosnak joga van fiktiváltatni a lakcímét.
  • Tévhit: Ha valakit bejelentek a lakásomba, felszólíthat az adóhatóság, hogy fizessek adót a lakáskiadásért.

           Tény: Az okmányirodán nem azt kell bejelenteni, hogy az adott illető milyen jogcímen lakik a lakásban, hanem, hogy ott él életvitelszerűen.

 

További kérdés esetén keresse fel cégünket a postmaster@premiumapartments.hu email címen! 

   


Vissza